top of page

Tilaaja, pysy aina ajan tasalla

UUSI AIKAKAUSI RAKENTAMISEEN

Vaadi läpinäkyvyyttä rakennusprojektiin

Seuraa työmaan edistymistä, kustannuksia ja valmiusasteen kehittymistä reaaliaikaisesti. Ei hihavakiolla vaan jatkuvan standardoidun datan perusteella.

TODELLINEN VALMIUSASTE VS KERTYNEET KUSTANNUKSET

Jokainen urakka, työvaihe ja työtehtävä, joka on raportoitu Urakka.app:n kautta päivittää rakennuksen valmiusastetta—myös työvaihe-, tila- ja urakoitsijakohtaisesti. Tämä vähentää virheitä ja selkeyttää yhteydenpitoa pääurakoitsijan ja tilaajan välillä.

TARKAT DOKUMENTIT, KUVAT, VIDEOT, LAADUNVARMISTUS JA TEKIJÄTIEDOT JOKAISESTA TYÖSTÄ

Urakka.app:n prosessi kerryttää valtavan määrän tarkkaa dataa kaikesta työmaalla tapahtuvasta työstä. Nämä tiedot jäävät tilaajan käytettäväksi koko rakennuksen elinkaaren ajalle.

SOVELTUU KAIKKEEN RAKENTAMISEEN

Yhdenmukainen seuranta ja raportointi riippumatta rakennushankkeen erityispiirteistä

Yhdenmukainen tapa seurata rakennushankkeiden edistymistä ja kustannuksia sekä hakea tietoa aiemmin toteutetuista kohteista on helpompaa yhdenmukaisen järjestelmän kautta.

Jokainen rakennuskohde tuottaa arvokasta tietoa ja kun tieto on yhdenmukaista, kohteita ja niiden eri osa-alueita voi verrata keskenään toiminnan kehittämiseksi ja parempien ennusteiden saavuttamiseksi.

VERTAILE TOTEUTUMIA KOHTEIDEN VÄLILLÄ

Kustannusten seuranta ja lisäkustannusten perusteiden läpinäkyvyys parantaa yhteistyötä läpi koko arvoketjun—sekä antaa tilaajalle mahdollisuuden hyödyntää kertyneitä oppeja seuraavissa hankkeissa.

PAREMPI NÄKYVYYS KUSTANNUSTEN SYIHIN

bottom of page