top of page
Building Model

Tuottavuutta rakentamiseen

MISSIO

Tuottavampaa rakentamista—tehtävä kerrallaan

Rakentamisen tehokkuuden ja tuottavuuden kehittämisen tarve on pinnalla—ja syystäkin, kun rakentamisen kustannukset jatkavat tasaista kasvuaan vuosikymmenestä toiseen eikä rakentamisessa ole saavutettu samanlaista tuottavuuden kasvua kuin useilla muilla toimialoilla.

 

Meidän missionamme on kehittää rakentamisen työn tuottavuutta luomalla uusia digitaalisia työkaluja koko rakentamisen arvoketjulle siten, että sujuvammasta yhteistyöstä hyötyvät kaikki tilaajasta yksittäiseen työntekijään.

Our mission is to enhance productivity in construction by creating new digital tools for the entire construction value chain, ensuring that smoother collaboration benefits everyone from the client to the individual worker.

Digistä ja teollisuudesta tutut opit ja mallit rakentamiseen

Urakka.appia vie eteenpäin tiivis ohjelmistokehitykseen, rakentamiseen ja rahoitukseen erikoistunut tiimi, mutta todellista tuotekehitystä tehdään ruohonjuuritasolla juuri siellä, missä Urakka.appia käytetään: kiireisillä työmailla verkon ulottumattomissa, kymmenien eri kansallisuuksia ja kulttuureja edustavien tekijöiden parissa. ​

 

Tuomme rakentamisen ammattilaisille arkeen käytännönläheisiä malleja ohjelmistokehityksestä ja teollisuudesta.

PERUSTAJAT

Tapaa perustajat

Rakentamisen ja ohjelmistokehityksen ammattilaiset, joita yhdistää intohimo yksinkertaisiin ja tehokkaisiin ohjelmistoihin, joiden käyttämistä ei tarvitse vihata.

PARTNER

MIKA KETOLA

PARTNER

HOUSSEIN SAADE

KUMPPANI

MARKUS MONTONEN

bottom of page