top of page

Miksi työntekijä tekisi yhtään enempää, kuin on pakko

Miksi työntekijä tekisi yhtään enempää, kuin on pakko

3/13/24, 8:00 AM

Rakennusalan työntekijät kohtaavat usein haasteita, kun työtehtävät eivät ole selkeästi määriteltyjä tai kun viestintä on puutteellista.

Rakennusalan työntekijät kohtaavat usein haasteita, kun työtehtävät eivät ole selkeästi määriteltyjä tai kun viestintä on puutteellista. Tämä voi johtaa turhautumiseen ja tehottomuuteen, mikä puolestaan vaikuttaa koko projektin onnistumiseen.


Onneksi on olemassa tapoja, jotka eivät ainoastaan tee työpäivistä sujuvampia vaan myös tarjoavat työntekijöille mahdollisuuksia lisäansioihin. Tässä muutama vinkki.


Selkeät päivittäiset tavoitteet: Jokaisen työpäivän alussa tulisi olla selkeät tavoitteet siitä, mitä odotetaan saavutettavan. Mitä tehdään, kenelle tehdään, miksi tehdään, missä tehdään ja kuinka kauan työhön on tarkoitus käyttää aikaa. Usein edellisestä listasta jää monta kohtaa kommunikoimatta, joka voi johtaa väärinkäsityksiin.


Tehokas viestintä: Kaikkien projektissa mukana olevien tulee pystyä kommunikoimaan sujuvasti ja selkeästi. Yli kolmasosa kaikista rakennusalan työntekijöistä on ulkomaalaisia, joten on tärkeää varmistaa, että vastaanottaja on ymmärtänyt viestin sisällön eikä esimerkiksi kulttuurisista syistä jätä kysymättä lisätietoa tai apua.


Palkitseminen tehokkuudesta: Kannustimet tehokkuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta motivoivat työntekijöitä. Käänteisesti toimien voi käydä niin, että tehokaskin työntekijä vähentää tahtia, kun saa saman palkan kuin hitaampi työntekijä. Rakenna kulttuuri, jossa jokainen huolehtii vain omasta tehokkuudestaan!


Miten Urakka.app liittyy tähän?


Urakka.app on kehitetty tekemään rakennusalasta sujuvampaa ja tehokkaampaa kaikille osapuolille, myös työntekijöille. Sovellus tukee selkeiden päivittäisten tavoitteiden asettamista tarjoamalla alustan, jossa tehtävät ja odotukset on määritelty selkeästi ja saavutettavasti. Tämä auttaa työntekijöitä keskittymään olennaiseen ja tuntemaan saavutusten iloa kun tehtävät valmistuvat.


Viestintä on yksi Urakka.appin vahvuuksista. Se tarjoaa helpon tavan vaihtaa viestejä ja tiedostoja reaaliajassa, poistaen kielimuurit automaattisten käännösten avulla. Tämä varmistaa, että jokainen työntekijä ymmärtää tehtävänsä täysin ja pystyy raportoimaan edistymisestään tai mahdollisista ongelmista nopeasti.


Lisäksi Urakka.app mahdollistaa tehokkuuden seurannan ja palkitsemisen, mikä kannustaa työntekijöitä ylittämään itsensä. Sovelluksen avulla työnjohtajat voivat asettaa kannustimia tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, mikä ei ainoastaan lisää tuottavuutta vaan myös työntekijöiden tyytyväisyyttä.


Yhteenvetona Urakka.app tarjoaa työkalut, jotka tekevät työstä sujuvampaa, tehokkaampaa ja palkitsevampaa. Se ei ainoastaan auta työntekijöitä pysymään järjestäytyneinä ja motivoituneina, vaan myös mahdollistaa lisäansioita tehokkuuden ja tavoitteiden saavuttamisen kautta. Urakka.appin kanssa jokainen työpäivä on askel kohti tuottavampaa ja tyytyväisempää työympäristöä.

bottom of page