top of page

Kun otat tiketit ja niiden ketjuttamisen käyttöön, voit heittää hyvästit Excel-suunnittelulle

Kun otat tiketit ja niiden ketjuttamisen käyttöön, voit heittää hyvästit Excel-suunnittelulle

2/6/23, 6:30 AM

Rakennusalalla projektien suunnittelu ja seuranta voi olla haastavaa, mutta tikettien ja niiden ketjuttamisen avulla voit helpottaa huomattavasti työmaan hallintaa ja organisointia.

Tikettien ja niiden ketjuttamisen käyttöönotto voi tarjota merkittäviä etuja perinteiseen Excel-suunnitteluun verrattuna. Ne mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan, paremman organisoinnin, helpon kommunikoinnin, joustavuuden muuttuvissa tilanteissa sekä tehokkaan raportoinnin ja analysoinnin. Kokeilemalla tikettijärjestelmää voit tehostaa työmaan hallintaa ja parantaa projektin onnistumisen mahdollisuuksia.Miksi tiketit?


Tiketit ovat yksittäisiä työtehtäviä, joille voidaan nimetä urakoitsija ja työntekijä. Rakennusalalla töitä toteutetaan aina työvaiheittain, ja siksi tiketit voidaan ketjuttaa peräkkäin. Kun yksi tiketti valmistuu, seuraavan tiketin tekijälle ilmoitetaan mestan valmistumisesta, jolloin hän tietää jatkuvasti, missä on mitäkin mestaa vapaana tehtäväksi.


Tiketeillä on myös aika-arvo, mahdollinen hinta ja deadline, joiden avulla voidaan seurata koko työmaan edistymistä, tiettyjen urakoiden edistymistä, yksittäisiä työvaiheita tai jopa yksittäisen työntekijän edistymistä. Tiketit mukautuvat myös muuttuneisiin aikatauluihin, jolloin työnjohto näkee heti, minkälaiset vaikutukset viivästyksillä on työmaan kokonaisedistymiseen.


Hyödyt Excel-suunnitteluun verrattuna Tikettien ja niiden ketjuttamisen käyttöönotto tarjoaa useita etuja perinteiseen Excel-suunnitteluun verrattuna:


Reaaliaikainen seuranta: Tikettien avulla voit seurata työmaan edistymistä reaaliajassa, kun taas Excel-tiedostoissa muutokset eivät välttämättä päivity automaattisesti.


Parempi organisointi: Ketjuttamalla tiketit voit luoda selkeän ja joustavan työvaiheiden aikataulun, joka helpottaa työmaan organisointia.


Helppo kommunikointi: Tikettijärjestelmä mahdollistaa sujuvan kommunikoinnin työntekijöiden ja urakoitsijoiden välillä. Tämä auttaa ehkäisemään väärinkäsityksiä ja parantaa työmaan tehokkuutta.


Joustavuus muuttuvissa tilanteissa: Tikettien avulla voit helposti mukauttaa aikatauluja ja työjärjestyksiä, kun taas Excel-taulukoiden muokkaaminen voi olla työlästä ja aikaa vievää.


Raportointi ja analysointi: Tikettijärjestelmän avulla voit kerätä ja analysoida tietoja työmaan edistymisestä, kustannuksista ja tehokkuudesta. Tämä auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä ja optimoimaan resurssien käyttöä. Excel-taulukoiden käyttäminen raportointiin ja analysointiin voi olla monimutkaista ja virhealtista.


Yhteenvetobottom of page