top of page

Video-ohjeet jokaiseen tehtävään ja maksimitehot suorituksiin!

Video-ohjeet jokaiseen tehtävään ja maksimitehot suorituksiin!

1/30/23, 10:00 AM

Nykyään rakennusalan ammattilaisten on entistä tärkeämpää työskennellä tehokkaasti, turvallisesti ja laadukkaasti.

Vakioitu työskentelytapa


Video-ohjeiden avulla kaikki työntekijät tekevät työnsä samalla, vakioituneella ja työmaan kanssa sovitulla tavalla. Tämä varmistaa, että työmaalla noudatetaan yhtenäisiä käytäntöjä, mikä puolestaan parantaa työn laatua ja tehokkuutta.


Ajan säästö harjoitteluun ja opetteluun


Kun työntekijät voivat tutustua video-ohjeisiin ennen työn aloittamista, heidän aikansa ei kulu harjoitteluun tai opetteluun. Tämä nopeuttaa työntekijöiden perehtymistä uusiin tehtäviin ja tehostaa heidän työskentelyään.


Työntekijä saa ohjevideosta ammattilaisen esimerkin työsuoritteeseen kuluvasta ajasta!


Työturvallisuuden varmistaminen


Video-ohjeiden avulla voidaan myös varmistaa työturvallisuuden toteutuminen. Ohjeet opastavat työntekijöitä turvallisissa työskentelytavoissa ja auttavat heitä välttämään mahdollisia vaaratilanteita.


Helppo video-ohjeiden luominen


Video-ohjeiden luominen työmaalla on helppoa ja nopeaa. Se vie vain muutaman minuutin ja sen voi tehdä suoraan puhelimella. Tämä tarkoittaa, että ohjeita voidaan luoda ja päivittää tarvittaessa joustavasti ja kustannustehokkaasti.


Toistuvasti käytettävät ohjeet ja automaattinen liittäminen tikettityypeille


Video-ohjeet voi tallentaa toistuvasti käytettäviksi ohjeiksi ja liittää oletusohjeina valitulle tikettityypille. Esimerkiksi laatoituksen video-ohje voidaan näyttää automaattisesti laatoitus-tiketillä, jolloin ohjeet ovat aina samat kaikille vastaaville työvaiheille. Tämä helpottaa työnjohtoa ja varmistaa, että työntekijät saavat johdonmukaiset ohjeet eri tehtäviin.


Yhteenveto


Video-ohjeet tarjoavat helpon, monistettavan ja käytännöllisen tavan tehostaa rakennustyömaan toimintaa.

bottom of page