top of page

On aika vähentää hanskavakioiden käyttöä ja lopetettava työntekijöiden palkitsemiset naamakertoimen perusteella

Vieraileva kirjoittaja, projekti-insinööri

On aika vähentää hanskavakioiden käyttöä ja lopetettava työntekijöiden palkitsemiset naamakertoimen perusteella

4/10/24, 7:00 AM

Aliurakoitsijan työnjohtajan haasteisiin kuuluu hallita ja seurata omien työntekijöidensä tehokkuutta, ja järjestelmällistä etenemistä.

Kun nämä kirjaus-, työmäärä-, toteuma-, aloitus- ja lopetuspäivätiedot sekä aluejakotiedot löytyvät kaikki samasta järjestelmästä voidaan tehokkuuksia ja kustannuksia tarkastella tarkemmalla tasolla projektin aikana ja sen jälkeen. Älykkäällä seurannalla saadaan nopeastikin selville esim. työalueiden kokonaistuntimäärä, työntekijöiden tarkat työtunnit per mesta ja vertailut saavutetuista toteumista.


Työntekijöiden pääasialliset työalueet on saatava täsmennettyä ja roolit jaettua jokaiselle tekijälle, jotta voidaan edetä aikaansaavalla mallilla. Työalueiden arvioitujen tai laskettujen työmäärien perustella voidaan allokoida sopiva määrä tekijöitä per mesta ja seurata heidän etenemistään. Kun jokaiselle työryhmälle on mietitty etukäteen mahdollisimman saman suuruiset työalueet niin voidaan suuremmassa kuvassa arvioida tekijöiden toteumanopeuksia.


’’Tuntikirjauksiin on pari kuukautta sitten merkattu kahdeksan tuntia IV-kanavien asennuksia työntekijän toimesta, mutta ei kyllä muisteta missä kerroksessa nämä työt silloin tehtiin.’’


On tärkeää tietää tarkat päivämäärät, jolloin työt ovat alkaneet ja päättyneet milläkin alueella ja huomioida myös mahdolliset työntekijöiden poissaolot ajanvälillä. Kun tiedetään tarkasti alueen töiden laajuus, työn kesto alueella ja täsmällisten työtuntien määrä niin voidaan jälkeenpäinkin arvioida työn ja tekijöiden tehokkuutta. Tämän tyyppistä dataa voidaan jatkossa käyttää mm. entistä tarkempaan kustannus-, aikataulu- ja tehokkuuslaskentaan. Lisäksi edellä mainituilla tiedoilla voidaan tarkastella kunkin alueen töiden tehokkuutta toisiinsa verrattuna ja arvioida omien työntekijöiden työpanosta. Näin voidaan helpommin puuttua alisuorittaviin työryhmiin ja palkita hyvin suoriutuvat ryhmät.


’’Ei näitä täsmällisiä tietoja enää jälkikäteen muista, ei näitä kukaan älynnyt kirjata ylös.’’


Työn kiireissä ja ajankohtaisempien työtehtävien takia jää usein hyvin tarkat ja täsmälliset päivämäärätiedot kirjaamatta ja tarkoista työntekijätunneista ei ole usein tietoa kuin vain työmaatasolla tai on luotettava työntekijöiden omiin tuntikirjauksiin. Tarkkojen ja kriittisten tietojen puuttuessa ei voi muodostaa tarkkoja laskelmia toteumista ja seuraavien kohteiden kustannus-, aikataulu- ja tekijämääräarviot muodostuvat edellisten kohteiden kokonaistoteumista ja arvioista.


Nyt nämäkin ongelmat ovat jo ratkaistu Urappa.apissa.


Työntekijöiden jakaminen ja allokointi työalueisiin on tehty entistäkin helpommaksi. Ohjelma seuraa täsmällisesti työntekijöiden työaikakirjauksia ja aktiivisia työtehtäviä, jolloin saadaan tarkat tiedot siitä millä alueella kukin tekijä on tehnyt minkäkin määrän töitä ja tarkasteltua kokonaisten työtehtävien ja alueiden yhtenäisiä työtunteja. Lisäksi kirjausten ja tehtävien toteumien perusteella nähdään jälkikäteen täsmällisesti, milloin milläkin alueella on aloitettu ja lopetettu työt. Näin voidaan vastata jälkikäteen heränneisiin kysymyksiin ja vaatimuksiin täsmällisillä tiedoilla.


Kun nämä kirjaus-, työmäärä-, toteuma-, aloitus- ja lopetuspäivätiedot sekä aluejakotiedot löytyvät kaikki samasta järjestelmästä voidaan tehokkuuksia ja kustannuksia tarkastella tarkemmalla tasolla projektin aikana ja sen jälkeen. Älykkäällä seurannalla saadaan nopeastikin selville esim. työalueiden kokonaistuntimäärä, työntekijöiden tarkat työtunnit per mesta ja vertailut saavutetuista toteumista.


Näiden tietojen avulla saadaan laskettua ja arvioitua tulevat projektit ja työt entistäkin tarkemmin ja voitettua enemmän urakoita.


On aika vähentää hanskavakioiden käyttöä ja lopetettava työntekijöiden palkitsemiset naamakertoimen perusteella. Välttämättä se sulavin sanaseppo ei ole tehokkaimpien tekijöiden ja kovimpien karpaasien joukossa.

bottom of page