top of page

Onko koskaan hyvä aika muuttaa toimintatapoja?

Vieraileva kirjoittaja, työnjohtaja

Onko koskaan hyvä aika muuttaa toimintatapoja?

4/5/24, 11:30 AM

Rakennusalan vanhentuneet käytännöt ovat uudistamisen tarpeessa ja nyt tekoälyaikakauden varhaisessa vaiheessa on oiva ajankohta siirtyä tietoteknisempiin ratkaisuihin.

Tällä hetkellä monilla työmailla on käytössä toimintatavat, jotka on valittu tiettyjen avainhenkilöiden omien tottumusten perusteella eivätkä ne usein palvele osapuolia niin hyvin kuin olisi mahdollista. Työmaita johdetaan ja hallinnoidaan niin kuin on aina tehty ja uusia toimintatapoja ei saada omaksuttua.


Vanha tietokoneisiin ja tietotekniikkaan tottumaton tekijäkaarti on paraikaa siirtymässä eläkepäiville ja uudemmat tietotekniikan keskellä varhaislapsuudesta asti eläneet sukupolvet alkavat olla enemmistö alan tekijöistä.


Tietotekniikka- ja tekoälyaikakauden mahdollistama tehokkuuspotentiaali rakennusalalla on saatava käyttöönotetuksi varsinkin nyt, kun alan nuoremmat tekijät pystyvät ne nopeasti omaksumaan. Rakennusalan käytännöt ja työtavat ovat suuresti uudistusta vailla ja alan toimintaa on saatava tehostettua, samankaltaistettua ja yhtenäistettyä.


Monet työtehtävät, kirjaukset ja raportit kirjoitetaan ja piirretään edelleen tupakka-askin kylkeen tai muulle suttupaperille. Omien työntekijöiden paikallaoloa ei voi seurata kuin käymällä paikan päällä tai soittamalla. Materiaalitilaukset ja koneiden vuokraukset hoidetaan edelleen puhelinsoittojen tai sähköpostien välityksellä ja omalle yritykselle merkattuja vuokratuotteita voi seurata vain vuokraavan yrityksen toimittamista excel-listoista. Ohjeita suomea puhumattomille työntekijöille yritetään välittää käsimerkkien avulla tai mahdollisesti yritetään puhua englantia asentajille, jotka eivät osaa sitä puhua.


Omien vastuu-urakoiden ja työvaiheiden budjeteista ei olla kuultu ja kustannustoteumista ei olla perillä. Tärkeimmätkin asiakirjat ovat haastavasti saatavilla jokaiselle osapuolelle ja usein vedotaan siihen, ettei tietoa ollut ilmoitettu tai helposti näkyvillä.


Järjestelmät, joita tällä hetkellä alalla onkin käytössä toimivat kaikki eri yritysten toimittamissa järjestelmissä ja jokaiselle järjestelmälle löytyy omat tunnuksensa ja salasanansa. Suunnitelmille löytyy omat projektipankkinsa, kustannuksille omat kustannusjärjestelmät, laatudokumentaatioon omat laatuohjelmat, aikataulujen tekoihin omat aikatauluohjelmansa, turvallisuuteen omat turvallisuusjärjestelmänsä ja työviestittelyyn omat tapansa.


Tärkeimmät tiedot on saatava helposti saataville kaikille osapuolille ja tekijöille sekä tekniikan mahdollistamat toiminnanparannukset on vietävä rakennushankkeiden portaiden jokaiselle tasolle.


Urakka.app eroaa sillä perusteellisella tavalla monista muista järjestelmistä, että se tarjoaa ja kehittää koko ajan uusia ja uusia ratkaisuja ja tapoja rakennushankkeiden kaikkiin osa-alueisiin sekä kaikille osapuolille ja työntekijöille. Harva järjestelmä tarjoaa tietoteknisiä työkaluja myös alan raa’an työn tekijöille, mutta ottamalla rakennustyöntekijät ja muut asentajat mukaan mahdollistetaan erittäin tehokas ja yksityiskohtaisen tarkka järjestelmä, josta on hyötyä hankkeiden kaikille eri osapuolille. Järjestelmän tarjoamilla työkaluilla on mahdollista saada ennennäkemättömän monipuolinen ja läpinäkyvä alusta hankkeiden tilaajaorganisaatioihin asti.


Urakka.apin tarjoamalla alustalla voi hoitaa merkittävän osuuden minkä tahansa rakennushankkeen tietoteknisistä tehtävistä saman alustan sisällä. Aikataulutus- ja sen seuranta, kustannusseuranta, hankinta ja kustannuslaskenta, suoraan urakoihin liitetyt suunnitelmat, laadunhallinta, palkan maksut ja työtuntien seuranta, vuokrakaluston ylläpito yms. järjestyvät kaikki vain yhdessä järjestelmässä.


Uusien toimintatapojen käyttöönotto vaatii asennemuutosta alan työtaparatkaisujen tekijöiltä. Uudenlaiset työkalut mahdollistavat sellaisia toimintatapoja, joita ei vielä kymmenenkään vuotta sitten voitu edes kuvitella. Alan tehokkuutta ja voittomarginaalia hankkeista voi kasvattaa pysyvästi, kunhan tehokkaat työkalut otetaan käyttöön.

bottom of page