top of page

Miten tekoäly voi auttaa työmaan työnjohdossa

Miten tekoäly voi auttaa työmaan työnjohdossa

1/6/23, 9:00 AM

Tekoäly on viime vuosien aikana muuttanut monen eri toimialan toimintaa, ja rakennustyömaat eivät ole tässä suhteessa poikkeus.

Resurssien optimointi


Tekoäly voi analysoida historiallisia ja reaaliaikaisia tietoja työmaalta, jotta se pystyy optimoimaan resurssien käytön. Näin voidaan varmistaa, että työmaalla on oikea määrä työvoimaa, materiaaleja ja kalustoa juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Tämä voi vähentää kustannuksia ja parantaa aikataulujen noudattamista.


Riskien tunnistaminen ja ennakointi


Tekoäly pystyy tunnistamaan ja ennakoimaan riskejä, kuten sääolosuhteiden vaihteluita, turvallisuusriskejä tai aikataulumuutoksia. Tekoäly voi esimerkiksi analysoida työmaan valvontakameroiden kuvaa ja havaita, jos jokin alue tai toiminta aiheuttaa suuremman riskin työntekijöiden turvallisuudelle. Näin työnjohto voi puuttua tilanteeseen ennen kuin ongelmia syntyy.


Työmaan tilannekuvan parantaminen


Tekoäly voi kerätä ja yhdistellä eri lähteistä tulevaa tietoa, kuten paikkatietoja, kaluston seurantatietoja ja projektinhallintajärjestelmien dataa, ja luoda niiden pohjalta reaaliaikaisen tilannekuvan työmaasta. Tämä auttaa työnjohtoa seuraamaan projektin etenemistä ja tekemään tarvittaessa nopeita päätöksiä.


Ongelmien tunnistaminen ja ratkaisujen etsiminen


Tekoäly voi auttaa tunnistamaan ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja nopeasti. Se voi esimerkiksi analysoida erilaisia työvaiheita ja niiden tuottavuutta, tunnistaa pullonkauloja ja ehdottaa tapoja niiden ratkaisemiseksi. Tämä voi johtaa parempaan työn laatuun ja tehokkaampaan aikataulunhallintaan.


Viestinnän tehostaminen


Tekoäly voi parantaa työmaan sisäistä viestintää automatisoimalla ja yksinkertaistamalla tietojen jakamista ja raportointia. Esimerkiksi tekoäly voi analysoida keskusteluja ja toimia niiden pohjalta, helpottaen tiedonvaihtoa työntekijöiden ja työnjohdon välillä. Tämä voi nopeuttaa päätöksentekoa ja parantaa projektin koordinointia.


OpenAI ChatGPT-integraatio ja automaattiset tiketit


Yksi esimerkki tekoälyn hyödyntämisestä työmaan työnjohdossa on meidän sovelluksemme OpenAI ChatGPT-integraatio. Tämän avulla työnjohdon videopuheluiden aikana tehdyistä puheista luodaan automaattisesti tikettejä eli työtehtäviä, joiden edistymistä voidaan seurata reaaliaikaisesti.


Tämä säästää aikaa ja vaivaa, sillä työnjohtajan ei tarvitse erikseen kirjoittaa tikettejä ja antaa niitä työntekijöille. Lisäksi tekoäly pystyy ymmärtämään puheen sisällön ja luomaan tiketit oikeille henkilöille ja osastoille, mikä vähentää väärinkäsityksiä ja tehostaa työnkulkua.


Yhteenveto


Tekoälyn avulla työmaan työnjohto voi tehostua merkittävästi monilla eri osa-alueilla, kuten resurssien optimoinnissa, riskien tunnistamisessa, tilannekuvan parantamisessa, ongelmien ratkaisemisessa ja viestinnässä. OpenAI ChatGPT-integraatio on yksi esimerkki siitä, miten tekoälyä voidaan hyödyntää työmaalla, ja se voi auttaa työmaan työnjohdossa monin eri tavoin.

bottom of page