top of page

Työn tehokkuus: avain menestykseen löytyy tehtävänannosta

Työn tehokkuus: avain menestykseen löytyy tehtävänannosta

3/21/24, 5:00 AM

Rakennusprojektien maailmassa aika on rahaa, ja työn tehokkuus on keskeinen tekijä projektien onnistumisessa. Tehokkuuden juuret ulottuvat syvälle itse tehtävänannon ytimeen.

Selkeän tehtävänannon merkitys korostuu, kun puhutaan työtehtävien suorittamiseen varatusta ajasta. Kun tehtävälle määritellään tarkka aikaraja ja annetaan yksityiskohtaiset ohjeet sen suorittamiseksi, luodaan vahva perusta tehokkaalle työskentelylle. Tämä mahdollistaa realistisen arvion urakan kokonaistyömäärästä ja -kestosta, mikä on arvokasta tietoa sekä työnjohdolle että asiakkaalle.


---


Esimerkkinä kaksi erilaista tapaa antaa sama tehtävänanto. Mitä mieltä olet, kumpi näistä saadaan tehtyä tehokkaammin?


Esimerkki 1:


"Käy listoittamassa ne huoneistot siellä kolmannessa kerroksessa ja laita whatsapp-viesti kun on valmista.. Kauanko kestää? Ainiin, laita jotain kuvia. Ne pitäs kyllä saada nopeasti, kauhea kiire ja pitäisi saada laskutettua."


Esimerkki 2:


Sinulla on 3 tehtävää tälle päivälle, voit tarkastella tehtäviä tehtävä kerrallaan. Kunkin tehtävän sisällä on menetelmäohje, video esimerkkisuorituksesta, työturvallisuuteen liittyvät huomiot ja lista tarvikkeista. Tehtävä ohjaaa ottamaan kuvat tai videot valmiista suorituksesta ja voit myös helposti ilmoittaa esteestä tehtävällä. Tehtävän otat työn alle painamalla "Aloita tehtävällä" ja ilmoitat tehtävän odottamaan hyväksyntää sulkemalla tehtävän "Valmis" painikkeesta. Ei tarvitse erikseen ilmoitella, seuraamme edistymistä tilaajan kanssa reaaliajassa.


Tehtävä 1: Huoneiston A10 lattialistojen asennus, yhteensä 80jm. Aikaa varattu 3 tuntia.  

Tehtävä 2: Huoneiston A11 lattialistojen asennus, yhteensä 55jm. Aikaa varattu 2 tuntia. 

Tehtävä 3: Huoneiston A12 lattialistojen asennus, yhteensä 72jm. Aikaa varattu 2 tuntia 45 minuuttia.


Jos saat päivän tehtävät valmiiksi, voit poimia lisätöitä ja ansaita enemmän palkkaa tänään. Kussakin tehtävässä on ilmoitettu sille varattu aika, josta näet lisäansioiden määrän.


Urakka.app mahdollistaa tällaisten työtehtävien luomisen vaivattomasti ja myös suurille työkohteille automaation avulla.


---


Entä jos voisimme ennustaa urakan onnistumisen tarkasti jo reaaliajassa? Tämä ei ole utopiaa, vaan mahdollista, kun seuraamme urakoita tehtävätasolla. Tarkastelemalla käytettyä aikaa suhteessa tavoiteaikaan saadaan käsitys siitä, missä mennään ja mitä tarvitaan urakan onnistumiseksi. Tämä dynaaminen seuranta mahdollistaa nopeat korjausliikkeet ja tehostaa projektinhallintaa.


Urakan tehokkuutta ei mitata pelkästään yksittäisten tehtävien suoritusnopeudella, vaan myös siitä, kuinka sujuvasti ja joustavasti eri vaiheet linkittyvät toisiinsa. Kun tehtävien valmistumista ja sitä seuraavaa mestan vapautumista hallitaan automaation avulla, voidaan tiedonkulku urakoitsijoiden välillä nopeuttaa merkittävästi. Tämä automatisoitu prosessi ei ainoastaan vähennä viivästyksiä, vaan myös helpottaa työnjohdon – niin mestareiden kuin aliurakointiin osallistuvien työnjohtajien – arkea ja suunnittelua.


Urakka.app tarjoaa juuri tähän tarpeeseen ratkaisun. Sen avulla tehtävät voidaan aikatauluttaa ja seurata tarkasti, varmistaa tehtävien oikea-aikainen suoritus ja informoida seuraavaa ryhmää mestan vapautumisesta automaattisesti. Tämä edistää läpinäkyvyyttä, tehostaa resurssien käyttöä ja parantaa projektin kokonaistehokkuutta.


Tehokkaan työn aikakausi rakennusalalla vaatii muutosta ajattelutavassa – sen perustana on yksityiskohtainen ja harkittu tehtävänanto. Työn tehokkuus ei ole sattumaa, vaan seurauksia huolellisesta suunnittelusta ja modernin teknologian hyödyntämisestä. Urakka.appin kaltaiset työkalut ovat avainasemassa tässä kehityksessä, mahdollistaen sujuvammat projektit ja tyytyväisemmät työntekijät.

bottom of page