top of page

Urakoitsija, miten erotut kilpailijoista?

Urakoitsija, miten erotut kilpailijoista?

3/20/24, 7:00 AM

Rakennusprojektin menestyksen kannalta yksi kriittisimmistä päätöksistä on oikean aliurakoitsijan valinta.

Tilaaja kohtaa monia haasteita ja huolenaiheita tässä prosessissa: tehottomuuden pelko, budjettiylitykset, viivästykset, työturvallisuusriskit ja kommunikaatio-ongelmat ovat vain jäävuoren huippu. Nämä ovat syitä, jotka saavat yösi valvotuiksi ja projektipäällikkösi hiukset harmaantumaan.


Jokainen näistä haasteista voi heikentää projektin kannattavuutta ja mainetta. Miten siis voit varmistaa, että valitsemasi aliurakoitsija vastaa odotuksiasi ja vie projektisi maaliin asti sujuvasti?


Ensimmäinen askel on ymmärtää, että kommunikaatio on avain. Aliurakoitsijan kyky kommunikoida selvästi ja tehokkaasti projektin kaikissa vaiheissa on elintärkeää. Tämä ei tarkoita vain ongelmien nopeaa raportointia, vaan myös kykyä pitää tilaaja ajan tasalla projektin edistymisestä reaaliajassa.


Toinen huolenaihe on työturvallisuus. Aliurakoitsijan historialla työturvallisuuden alueella tulisi olla merkittävä painoarvo valintaprosessissa. Työturvallisuusriskit eivät ainoastaan uhkaa työntekijöiden hyvinvointia, vaan myös projektin aikatauluja ja budjettia.


Tehokkuuden ja kustannusten hallinta ovat myös kriittisiä tekijöitä. Aliurakoitsijan kyky hallita resurssejaan tehokkaasti ja välttää hukkakustannukset voi olla ratkaiseva tekijä projektin onnistumiselle.


Monet näistä ongelmista on ratkaistavissa tilaajaa palvelevalla tavalla ja näiden ratkaiseminen parantaa asemaasi urakkaneuvotteluissa merkittävästi


Tässä kohtaa Urakka.app astuu kuvaan tuoden ratkaisuja tilaajan huolenaiheisiin. Sovellus tarjoaa alustan, joka mahdollistaa sujuvan kommunikaation ja läpinäkyvyyden kaikkien projektin osapuolten välillä kielestä ja kulttuurieroista riippumatta - ja dokumentoidusti.


Sen avulla tilaajat voivat seurata projektin etenemistä reaaliajassa, mikä vähentää epävarmuutta ja parantaa luottamusta projektiin.


Urakka.appin työturvallisuustoiminnot parantavat työturvallisuutta ohjeistamalla työntekijää ennen työtehtävän aloittamista tehtävätyypille ominaisten työturvallisuusriskien osalta hänen omalla kielellään. Tämä auttaa tilaajaa varmistamaan, että aliurakoitsija noudattaa tiukkoja turvallisuusstandardeja ja vähentää riskejä työmaalla.


Lisäksi sovelluksen tehokkuutta ja kustannuksia valvovat ominaisuudet antavat tilaajalle työkalut projektin taloudellisen seurannan tehostamiseen. Tämä auttaa paitsi pysymään budjetissa, myös tunnistamaan potentiaaliset tehokkuuden parannuskohteet.


Se tuo mielenrauhaa, kun voi luottaa, että projektisi on hyvissä käsissä – sujuvasta kommunikaatiosta ja läpinäkyvyydestä työturvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen. Tarjoa tämä sama kokemus asiakkaalle ja nosta rima korkealle!

bottom of page