top of page

Sinulla on jo ERP, mutta onko työnjohdolle appia

Sinulla on jo ERP, mutta onko työnjohdolle appia

1/25/23, 11:30 AM

Rakennusalalla on tärkeää hyödyntää tehokkaita työkaluja ja sovelluksia työn tehokkuuden ja laadun varmistamiseksi.

Työnjohdon appi ja ERP täydentävät toisiaan


Työnjohdon appi on mobiilisovellus, joka on suunniteltu erityisesti työmaan olosuhteisiin ja tarpeisiin. Se jatkaa siitä, mihin ERP-järjestelmä ei yksinään pysty vastaamaan. Appi tuo konkreettista hyötyä työmaalla, kun taas ERP keskittyy yrityksen laajempiin resurssienhallinnan tarpeisiin.


Reaaliaikainen seuranta ja raportointi


Työnjohdon appin avulla voit seurata reaaliaikaisesti työntekijöiden työtehtäviä ja niiden edistymistä. Näet heti, mitkä tehtävät ovat aikataulussa ja missä ollaan myöhässä. Appi auttaa myös seuraamaan kustannusten kertymistä, mukaan lukien lisätöiden aiheuttamat kustannukset.


Proaktiivinen ongelmanratkaisu


Appin avulla voit havaita mahdolliset ongelmat reaaliaikaisesti ja reagoida niihin heti työmaalla. Esimerkiksi, jos huomaat jonkin urakoitsijan töiden etenevän hitaasti, voit puuttua tilanteeseen ja minimoida aikataulu- ja kustannusvaikutukset.


Helppokäyttöisyys ja integraatiot


Toisin kuin monimutkaiset ERP-järjestelmät, työnjohdon appi on helppokäyttöinen eikä vaadi laajaa käyttöönottoa. Sovelluksen voi myös integroida yrityksen olemassa olevaan ERP-järjestelmään tai muihin toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten laskutukseen ja palkanlaskentaan.


Työntekijöiden motivointi


Appi on suunniteltu motivoimaan työntekijöitä, sillä voit antaa tiketeille rahallisen arvon. Tämä kannustaa työntekijöitä suorittamaan tehtäviä nopeammin paremman palkkion toivossa.


Monikielisyys ja reaaliaikainen kääntäminen


Työnjohdon appi on suunniteltu monikansallisiin työympäristöihin ja se toimii useilla kielillä. Sovellus osaa kääntää käyttäjien välistä kommunikaatiota reaaliajassa, minkä ansiosta eri kielillä kommunikoivien työntekijöiden ja urakoitsijoiden välinen yhteistyö sujuu entistä helpommin.


Yhteenveto


Vaikka ERP-järjestelmä onkin tärkeä työkalu yrityksen resurssienhallinnassa, työnjohdon appi täydentää sen toimintaa ja tuo mukanaan monia etuja erityisesti työmaan arjessa. Appin avulla voit seurata työntekijöiden tehtäviä ja niiden edistymistä reaaliajassa, puuttua nopeasti mahdollisiin ongelmiin, integroida sovelluksen muihin järjestelmiin ja motivoida työntekijöitä. Monikielisyys ja reaaliaikainen kääntäminen tekevät sovelluksesta entistä käyttökelpoisemman monikansallisilla työmailla.


Jos et ole vielä ottanut työnjohdon appia käyttöön, nyt on hyvä aika tutustua siihen ja tehostaa rakennusprojektien hallintaa.

bottom of page