top of page

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

Rekisteritietokannat Urakka.app:ssa

 

1 REKISTERIN NIMI

Scandium Holding Oy:n (jäljempänä Scandium) rekisteritietokanta, joka koostuu seuraavista osista:

● asiakasrekisteri

● projektien tietokanta

● rekrytointihakemukset

● muut verkkokyselyihin liittyvät rekisterit

 

2 REKISTERINPITÄJÄ

Scandium Holding Oy

www.scandium.online

 

3 REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Rekisteriasioista vastaava henkilö on Pertti Heinänen.

 

Hänen vastuullaan on varmistaa, että rekisteriä käytetään sen tarkoitetussa käytössä:

● tarkistaa käyttöoikeudet säännöllisesti

● varmistaa asianmukaiset tietoturvatoimet (mukaan lukien tietoturvapäivitykset)

● varmistaa, että tietokannan käyttäjillä on riittävät ohjeet rekisterin käyttöön

 

4 REKISTERITIETOJEN YHTEYSHENKILÖ

Rekisteritietojen yhteyshenkilö on Pertti Heinänen.

Hänen vastuullaan on ylläpitää käyttäjien käyttöoikeuksia, antaa tietoja rekisteristä ja tiedottaa asiakkaille heidän oikeuksistaan tarkastaa ja päivittää tietojaan.

 

5 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisteri sisältää Scandiumin asiakkaiden ja kumppaneiden, sekä yritysten että henkilöiden tietokannan liikesuhteiden ylläpitämiseksi.

Rekisteriä käytetään asiakkaille ja kumppaneille tuotettavien palveluiden tuottamiseen. Rekisterin tietoja käytetään myös markkinointiin ja tiedottamiseen yrityksiä ja henkilöitä kohtaan. Anonyymejä käyttötietoja käytetään tutkimus- ja tilastotarkoituksiin.

Rekisteriä käytetään myös projektinhallintaan, rekrytointihakemusten käsittelyyn ja muihin toimintaamme liittyvien verkkolomakkeiden kautta saataviin tietoihin.

 

6 REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

● etu- ja sukunimet

● titteli

● yritys tai organisaatio ja osaston nimi

● osoitetiedot

● puhelin- ja matkapuhelinnumerot

● sähköpostiosoitteet

● internetosoitteet

● kohdekieli

● asiakkuushistoria, lokitiedot

● rekrytointihakemusten tiedot

● liitteiden tiedot

● kaikki verkkolomakkeiden kautta annetut lisätiedot

Rekisteri koostuu useista osista, eikä kaikki osat sisällä edellä mainittuja tietoja.

 

7 REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan asiakkailta: yrityksiltä, organisaatioilta ja yksityishenkilöiltä. Lisäksi julkisia tietokantoja voidaan käyttää lähteenä.

 

8 HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMISEN PERIAATTEET

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa. Tietoja säilytetään sekä EU/ETA-alueella että sen ulkopuolella olevissa palvelinkeskuksissa. Scandiumilla on sopimukset kaikkien palveluntarjoajiensa ja tietojenkäsittelijöidensä kanssa, joiden mukaan he noudattavat EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Anonyymejä tietoja (nimiä ja tunnistetietoja lukuun ottamatta) voidaan viedä tutkimustarkoituksiin.

 

9 REKISTERIN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttävät, ylläpitävät ja muokkaavat Scandiumin henkilökuntaan kuuluvat henkilöt. Rekisterin käyttöön pääsy on rajoitettu ja se on mahdollista vain henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla. Käyttäjätunnus myönnetään, kun rekisterin käyttöoikeus avataan, ja se suljetaan, kun työntekijän sopimus päättyy tai jos työntekijä siirretään toiseen tehtävään Scandiumissa.

 

10 REKISTERI SUHTEESSA MUIHIN HENKILÖSTÖREKISTEREIHIN

Rekisteri on tarkoitettu vain Scandiumin käyttöön. Päivitykset tehdään asiakkailta saatujen tietojen tai julkisen saatavuuden mukaan.

 

11 TIETOTURVA

Kaikki rekisterin tiedot ovat vain Scandiumin käytössä. Useat palveluntarjoajat tarjoavat palvelimia ja tallennustilaa, joissa rekisteriä säilytetään. Palvelimet sijaitsevat turvallisissa tiloissa ilman luvatonta pääsyä.

 

12 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN, REKISTERIN TIETOJEN, ARKISTOINNIN JA HÄVITTÄMISEN KÄYTÄNNÖT

Rekisterin tietoja säilytetään käyttöperusteisesti, eikä arkistointia ole käytössä.

Urakka.app 2024. Kaikki oikeudet pidätetään.

bottom of page